Bedre truckøkonomi, del 1: På denne måten får du batteriene til å vare lengre

Picture of Karim El-Kelish

Karim El-Kelish

Karim er Logistics Solutions Manager i Toyota Material Handling

2 minutter å lese

I_Site , Automasjon

Å møte kravene til å holde en maskinpark med gaffeltrucker konstant tilgjengelig og samtidig holde oversikt over kostnadene kan være en vanskelig balansegang. Men det finnes erfaring og ideer som kan hjelpe deg til en mer effektiv drift. Vi ønsker å fremheve tre veier til bedre truckøkonomi, med tiltak og tips som ofte er ukjente eller ikke brukes konsekvent.

Her i den første delen skal vi snakke om batterihåndtering

Spar batteriene og spar penger

Ansvaret for en truckflåte gjelder ikke bare selve truckene, men også batteriene. Det er en ofte oversett faktor, selv om disse utgjør en betydelig del av budsjettet. Med korrekt batterihåndtering øker levetiden og du slipper utgifter til nye batterier til eksisterende trucker.

Så hvordan får du truckbatterier til å vare lengre? Først må du finne ut noen få detaljer: hvordan batteriene lades, og om du har riktig type batterier for din bedrift

Å svare på disse spørsmålene kan være vanskeligere enn du tror. Derfor har vi utviklet Toyota I_Site, en tjeneste med en nettportal som gir enkel tilgang til mengder av informasjon om batteriene.

23283_768x400_toyota mh

Hvordan og når bør batterier lades?

Det har lenge vært en nesten umulig oppgave å vite hvordan batteriene i en truckpark lades. Men med I_Site blir det både mulig og enkelt å følge hver ladesyklus for alle batterier. Systemet flagger mistanke om ineffektiv batteristyring slik at du umiddelbart kan iverksette passende tiltak, for eksempel å tilby ekstra opplæring til sjåførene.

Ved å studere batteribruken for hele truckparken får man også et godt grunnlag for å gjøre driften mer energieffektiv.

Hvordan og når lader du batteriene?

Det har lenge vært en nesten umulig oppgave å vite hvordan batteriene i en truckpark lades. Men med I_Site blir det både mulig og enkelt å følge hver ladesyklus for alle batterier. Systemet flagger mistanke om ineffektiv batteristyring slik at du umiddelbart kan iverksette passende tiltak, for eksempel å tilby ekstra opplæring til sjåførene.

Ved å studere batteribruken for hele truckparken får man også et godt grunnlag for å gjøre driften mer energieffektiv.

Bruker du riktig type batteri?

Vårt flåtestyringssystem kan automatisk se hvilken type batteri som brukes – bly-syre eller litium-ion. Det hjelper deg også å velge riktig batteritype for virksomheten din.

Kunsten å få mest mulig ut av batteriene

Hvordan batteriene skal håndteres har mye å gjøre med batteritypen.

Med blybatterier: Blybatterier skal kun lades når de er dypt utladet, til 20 %. Det kan gi en forventet batterilevetid på fem år eller mer. Levetiden påvirkes av ladefrekvensen. Såkalt «pauselading», når trucken lades ofte i korte perioder, kan gi en drastisk forkortet levetid. Konsekvensen er at batteriet må skiftes mye tidligere.

Med lithium-ionbatterier: Litium-ion-batterier gir mer fleksibel lading. I motsetning til blybatterier, påvirkes ikke levetiden av ladefrekvensen. I dette tilfellet blir pauselading i stedet en god vane som bør oppmuntres for å holde driften i gang.

Med I_Site Explorer kan du sørge for at batteriene alltid er fulladet når truckene ikke er i bruk. Lading i løpet av arbeidsdagen unngås så langt det er mulig, noe som ellers tar dyrebar tid av produksjonen.

Med riktig valg av batterier som lades optimalt, kan du utnytte truckene dine fullt ut og samtidig spare energi og kostnader. Noe som alle vinner på.

Les mer om I_Site her

 

Populære artikler