Bedre truckøkonomi, del 2: Hvordan redusere skadekostnader

Picture of Karim El-Kelish

Karim El-Kelish

Karim er Logistics Solutions Manager i Toyota Material Handling

2 minutter å lese

I_Site , Automasjon

Vi startet denne serien med råd om hvordan man kan øke levetiden på batterier. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan skadekostnader kan reduseres.

Skadekostnader står normalt for 5-15% av totalkostnadene til en truckpark, men da har vi kun tatt hensyn til skader på truckene. Tallet tar ikke hensyn til skader som oppstår på gods, porter, reoler, vegger, osv. Når en truck kolliderer så er det sjeldent at det er trucken som tar skade. Vi anslår at for hver krone som brukes til å reparere en truck, brukes det 10 kr til å utbedre andre skader som har oppstått i forbindelse med truckkjøring.

Hvis du klarer å redusere skadekostnaden på truckene dine så vil det altså føre til drastisk reduksjon i totalkostnadene. I_Site Explorer er utviklet nettopp med tanke på å redusere skadekostnader.

Rapportering av støt

Støt, eller i verste fall kollisjoner, fører til flere servicejobber og vesentlig høyere driftskostnader. Den som er ansvarlig for truckparken trenger et verktøy som gir dyp innsikt i både bruk og vedlikehold av maskinparken. Det er der I_Site Explorer kommer inn i bildet.

Med hjelp av I_Site Explorer kan du lett:

  • Se hvor mange og hvor kraftige støt truckene har blitt utsatt for
  • Se hvem som kjørte trucken når støtet oppsto
  • Se hvor støtet oppsto (Google Maps)
  • Aktivere krypmodus når trucken blir utsatt for et kraftig støt
  • Sjekke historiske kostnader
  • Loggføre uønskede hendelser

Med data fra I_Site kan du ta informerte avgjørelser og iverksette tiltak. Kanskje må anlegget utbedres, eller kanskje trenger førerne et oppfriskningskurs hos truckførerskolen. Bedrifter har ulike utfordringer så det er viktig at løsningene blir tilpasset kundens unike utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss på I_Site.support@no.toyota-industries.eu dersom du ønsker rådgivning.

682_768x400_toyota mh

Forebygging er bedre enn reparasjon

En av funksjonene i I_Site Explorer er digital daglig kontroll. I Norge er det lovpålagt å kontrollere utstyr før bruk, men til tross for at det er lovpålagt opplever vi at mange ikke gjør det. Gode rutiner for daglig kontroll gjør at feil og mangler blir registrert umiddelbart. Det fører til færre ulykker.

En sjekkliste lastes opp til I_Site og spørsmålene vil dukke opp på en skjerm på trucken når man starter den. Spørsmålene skrives i fritekst, f.eks.:

  • «Fungerer bremsene?»
  • «Lekker det olje fra trucken?»
  • «Er hjulene fri for tau, plast, og lignende?»

Spørsmål kan defineres som kritisk, slik at hvis man for eksempel svarer at bremsene ikke fungerer så vil trucken gå over til krypmodus.

Vet du hvem som bruker trucken?

Evnen til å sjekke hvem som har brukt trucken til enhver tid fører til positiv adferdsendring. Det betyr lavere skadekostnader, men også en tryggere arbeidsplass.

Hver fører kan få en personlig PIN-kode, eller adgangskort, og førerne får kun tilgang til å kjøre de truckene som de er autorisert til å kjøre.

Les mer om I_Site her

 

Populære artikler