Vår bærekraftsreise øker tempoet – la oss ta de neste stegene sammen.

Picture of Ernesto Domínguez

Ernesto Domínguez

Ernesto er president og administrerende direktør i Toyota Material Handling Europe.

5 minutter å lese

Bærekraft

I dag jobber flere og flere selskaper med å innføre bærekraft i kjernen av deres bedriftskultur. Når vi snakker om en bærekraftig kultur i Toyota Material Handling Europe, mener vi det veldig konkret. Vi har arvet vår kultur fra Toyota i Japan, hvor respekt for naturen ligger dypt i tradisjonen. Japan er en øy med relativt få naturressurser – og på toppen av dette, ble Toyota grunnlagt i en tid med knapphet. Å minimere avfall har alltid vært en del av vår filosofi.

Over tid vokste fokuset på effektivitet til et bredere engasjement: at vi som selskap aldri skal være en belastning for naturen. Vi tror at økonomisk og økologisk suksess går hånd i hånd: å levere bærekraftige, fremtidssikrede systemer er en sentral del av verdien vi tilbyr våre kunder.

Toyota Material Handling Europe startet sin bærekraftsreise i 2013, da vi publiserte vår første bærekraftsrapport i tråd med standardene i Global Reporting Initiative. Vi satte da mål om å redusere vårt CO-utslipp med 30% innen 2021. Hvert år lærer vi av våre erfaringer, vurderer hva som har fungert og hva som må forbedres for å ta vår innsats til neste nivå for å oppnå vår visjon om netto nullutslipp.

 

Hvor langt har vi kommet i 2021?

Det siste året har vært preget av avbrytelser og behov for nytenking om hvordan alle aspekter av den tradisjonelle forsyningskjeden fungerer. Det er vårt mål, og ikke minst vår plikt, å skape en fleksibel, klimasmart gjenreising. Nå har reisen nådd en viktig milepæl.

Per april 2021 har vi oppnådd 70% av bærekraftsmålene vi satte i 2012. Vi har også redusert utslipp fra våre egne fabrikker, kontorer, servicebiler og firmabiler med 29% siden 2012, alt på under et tiår. I samme periode økte vi inntektene med over 50%, som viser at økonomisk suksess og utslipp ikke trenger å henge sammen. Dette setter oss i en troverdig posisjon for å støtte kundene våre og oppmuntre våre leverandører til også å levere betydelige kutt i utslipp.

Vår fabrikk i Mjölby i Sverige, som har en utslippsfri drift, bidrar stort i disse tallene. Fabrikken er drevet av fornybar elektrisitet, fjernvarme og flytende biogass, og er dermed det første av våre anlegg som har nullutslipp. Dette er ikke bare et teknologisk gjennombrudd, men også et kulturelt. Alle ansatte var med på Mjölbys innsats for bærekraft og viste en klar tro på potensialet i en endring. Teamet i Mjölby retter nå oppmerksomheten mot utslipp av forsyningskjeder, og hjelper kunder og leverandører med å mestre adapsjonen av fornybare energikilder.

Sustainability 2021 targets achievement

Jeg er også glad for å kunne rapportere at vi nå henter 100% av strømmen vår fornybart, på tvers av alle virksomheter og lokasjoner: fem fabrikker, 21 nasjonale salgsselskaper, hovedkontorene i Mjölby, Göteborg og Willebroek, og flere lagre over hele Europa. Vi uttrykte dette først som et mål i 2018, så det er gledelig å oppnå et konkret resultat bare tre år senere. Ofte uttrykkes bærekraft I form av mål for de neste ti år, og selv om de er viktige, er det like viktig at vi tar miljøtiltak . I vårt tilfelle bidrar denne endringen med 15% av de nødvendige CO₂-reduksjonene vi trenger for å nå netto nullutslipp.

Anerkjennelse for bærekraftige resultater

Handling er et element i vår bærekraftige kultur. Et annet er åpenhet. Vi samarbeider med internasjonale, anerkjente byråer for å sikre at fremdriften vår blir sporet, overvåket og godkjent mot allment aksepterte standarder og mål.

Vi jobber tett med EcoVadis, barometeret for en bærekraftig virksomhet som vurderer et bredt spekter av faktorer: miljøpåvirkning, respekt for ansatte, etikk og bærekraftig anskaffelse. Dette skaper en åpenhet og ansvarlighet som mange kunder krever, slik at vår bærekraftige legitimasjon kan passere lettere langs verdikjeden.

I 2021 tildelte EcoVadis oss en Platinum-klassifisering, noe som plasserte oss blant de 1% beste av selskapene som ble vurdert i vår sektor. Ikke bare ble vår samlede organisasjon vurdert, men hver av våre fabrikker og salgsselskaper gikk gjennom samme prosess på individnivå. Som et resultat av disse vurderingene har vi blitt det første selskapet noensinne med over 50% av de lokale enhetene som oppnår EcoVadis Gold eller Platinum. Det er et tegn på at bærekraft virkelig er innebygd i vår organisasjon.

EcoVadis 2021 Map With Legend

Samtidig mottok vårt morselskap, Toyota Industries Corporation (TICO), to ‘A’ -rangeringer fra CDP, i kategoriene Climate Change (klimaendring) og Water Security (vannsikkerhet). TICOs bidrag til CDP inkluderer europeiske operasjoner, så poengsummen gjenspeiler vårt engasjement og prioriteringer i vår europeiske organisasjon. Fra vårt synspunkt, er det ikke nok å bare være klar over klimapåvirkningene, eller å gjøre en innsats for å kunne krysse av en lovpålagt boks. Målet vårt er å være ledende innen bærekraft, sette standarden med vår teknologi, initiativer og resultater.

Den siste utviklingen på vår sertifiseringsreise er at fabrikken i Mjölby mottok ISO50001-akkreditering i april 2021. Dette ble oppnådd etter en grundig analyse av hvordan anlegget bruker energi og hvordan ytterligere besparelser kan gjøres, med utgangspunkt i de som vil oppnå mest mulig innvirkning. Vi har til hensikt å ta dette videre og ta alle fabrikkene våre gjennom ISO50001-prosedyren de neste årene.

Reisen er aldri over

Hva vil det si at vi har hatt en utslippsreduksjon på 29%? Det forteller oss at selv om vi har gjort gode fremskritt, er reisen langt fra over. Å gå mot nullutslipp betyr at vi må gjøre mer. Det betyr at vi må rulle ut teknologier slik som i Mjölby i større grad, og det betyr at vi må designe og teste nye, innovative prosesser som kan ta effektiviteten vår til et nytt nivå. For eksempel undersøker vi for tiden muligheten for å bytte til fornybar gass for alle våre europeiske virksomheter.

Her går vi tilbake til vårt japanske morselskap, og de verdiene vi har til felles. Når vi setter mål i Europa er det vanlig å holde seg til det vi vet er oppnåelig, si en forbedring på 5%. I Japan vil dette målet mer sannsynlig være på 50% - en langt større utfordring. Men til slutt blir du knapt bedømt på om du oppfyller det målet. Målet er designet for å inspirere til fremgang, ambisjon og kreativ tanke. Du blir bedømt på din pågående innsats over dine endelige resultater.

Vi har adopter den japanske kulturen, kaizen: kontinuerlig forbedring. Under dette prinsippet er det viktigste å komme i gang, selv om du ikke har funnet ut av hvert steg du skal ta mellom start og slutt. Vår tilnærming til bærekraft setter kaizen i fokus. Vi kan ikke bare gjøre det vi tror er oppnåelig akkurat nå – vi tenker mye større, og prøver hver dag å gjøre noe som tar tanken ett steg videre mot virkelighet.

Hva dette betyr for våre kunder  

Hvor vil denne reisen ta oss? Vårt langsiktige fokus er å gjøre våre bærekraftige prinsipper tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for våre kunder. Vi er ganske langt “oppstrøms” i forsyningskjeden, og så mye som 90% av våre tilhørende utslipp skjer “nedstrøms” i form av at kundene våre bruker produktene vi selger.

Vårt arbeid for å redusere disse utslippene faller inn under to kategorier: teknologi og samarbeid. Når det gjelder førstnevnte, har vi klart å elektrifisere 90% av truckflåten vår, og stadig flere blir elektrifisert. Stage 5-motoren vår har ingen partikkelutslipp. Vi øker omfanget og tilgjengeligheten av vårt brenselcelle-tilbud, som har potensial til å være helt utslippsfritt når det brukes fornybart hydrogen.

Når det gjelder samarbeid, ser vi på oss selv som en pålitelig partner, både for leverandører og kunder, og tilpasser deres bærekraftreise med vår. Vi har trent tusenvis av truckførere, slik at de kan bruke våre kjøretøy mer effektivt og bruke mindre strøm. I tillegg møter vi våre egne leverandører hvert år, og kommer sammen med nye ideer for å redusere miljøpåvirkningen.

Hvis bærekraft er en reise, akselerere vi raskest på denne reisen når vi jobber sammen og deler innsikt og innovasjoner. Tross alt kan ingen enkelt enhet transformere en hel forsyningskjede – men sammen har vi kraften vi trenger. Enten du har høye mål eller bare er i begynnelsen av din bærekraftsreise, er jeg sikker på at det er en måte vi kan støtte hverandre på. Hvis du er interessert i å finne ut av det, er alt du trenger å gjøre – å ta kontakt.

 

 

Populære artikler