Sikker håndtering av bly/syrebatterier og ladere

Picture of Bjørn Fjelnseth

Bjørn Fjelnseth

Bjørn er Produktsjef Warehouse i Toyota Material Handling

1 minutt å lese

Når man jobber med elektriske lagertrucker og gaffeltrucker er man nødt til å håndtere batterier og ladere. Vanlige batterier er fylt med farlig og miljøforurensende batterisyre (elektrolytt). Å håndtere ladere har en risiko fordi man jobber med høyspenning og strøm, og eksplosiv gass kan frigjøres under lading. Dersom batteriet og laderen blir håndtert på en feilaktig måte kan det ha store konsekvenser for mennesker og miljøet. Forskrifter og krav er på plass av en grunn, og må tas på alvor.

SPE200D blysyre

Vi har laget en sikkerhetsplakat hvor vi har samlet 28 tips til sikker håndtering og risikofritt arbeid med bly/syrebatterier og ladere:

Les laderutiner

Populære artikler