Toyotas steg-for-steg automatiseringsreise i vår fabrikk i Sverige

Picture of Karim El-Kelish

Karim El-Kelish

Karim er Logistics Solutions Manager i Toyota Material Handling

3 minutter å lese

Automasjon

Gjennom årene har Toyota Material Handling-fabrikken i Sverige (TMHMS) måttet øke produksjonen av gaffeltruckene sine betydelig for å møte etterspørselen. I dag bygges det mer enn 80 000 elektriske gaffeltrucker i året. For å muliggjøre denne utvidelsen har vi introdusert mer og mer automatisering i produksjon og logistikk gjennom årene.

TMHMS factory-768x400

De mer enn hundre industri-robotene som jobber i fabrikkens sveise- og malingsprosesser har bidratt med en stor del til produktivitetsøkningen. Men etter hvert som mer materiale måtte flyttes rundt for å holde tritt med produksjonen, økte trafikken og et behov for mer effektivitet. Som et neste steg optimaliserte vi vareflyten og installerte automatiserte kjøretøy. Vi omskolerte også våre truckførere til å gjøre verdiøkende arbeid ved produksjonslinjene.

Toyota's kaizen-filosofi er å jobbe med små, men kontinuerlige forbedringer og ikke forvente å kunne endre alt med en gang. Hvis du vil automatisere alt på en gang, blir det for komplekst. Derfor har vi håndtert automatiseringen i fabrikken trinnvis de siste årene.

Automatisert etterfylling til samlebånd

Det første trinnet var å automatisere flyten fra deleområdet til samlebåndene. Tidligere ble varene håndtert pall for pall med skyvemasttrucker. Men for å holde tritt med produksjonen og skape et tryggere arbeidsmiljø, ble disse gaffeltruckene i 2013 erstattet av manuelle tauetraktorer som slepetog som fraktet 14-16 paller samtidig. Ved å starte med manuelle tauetraktorer lærte vi mer om flytene og hvor ofte togene måtte gå. Tre år senere erstattet vi disse togene med helautomatiske TAE500 tauetraktorer som går med faste intervaller for å fylle på de ulike produksjonslinjene, øke sikkerheten og skape en kontinuerlig flyt.

 

Før: Etter:
 • 4 manuelle skyvemasttrucker over 2 skift (8 førere)
 • Kun 1 pall per truck
 • Travelt område med flaskehalser og sikkerhetsrisikoer
 • 2 automatiserte slepetog
 • 4-16 paller i gjennomsnitt per tog (3 lastbærere per tog) – 3 tog tilgjengelig for å bytte mellom fullt og tomt
 • Kontinuerlig sikker flyt av varer
 • Økt deletransport for å støtte produksjonsetterspørselen
 • Fleksibilitet ved å tilordne ansatte til verdiøkende oppgaver

 

Automatisk retur av tomme lastbærere

Før oktober 2017 ble retur av tomme vogner langs samlebåndet utført manuelt. En person brakte materiale frem og tilbake til samlebåndet, en svært repeterende og monoton oppgave. Etter å ha standardisert prosessen for å gjøre automatisering av flyten enklere, ble en automatisert vogn valgt for jobben, da den muliggjorde rask implementering og høy fleksibilitet. I dag tar 2 kompakte automatiserte TAE050 seg av denne gjentagende hentingen og avleveringen av vognene, slik at arbeideren kan gjøre mer verdiøkende arbeid.

Før: Etter:
 • 2 arbeidere skyver vogner over 2 skift
 • Repeterende manuelt arbeid
 • 2 automatiserte vogner
 • Kontinuerlig transport av vogner
 • Fleksibilitet ved å tilordne ansatte til verdiøkende oppgaver

 

Automatisering av etterfylling til sveiseområdet

Ved å lære av det første automatiseringstrinnet med implementering av automatiserte slepetog i produksjon, undersøkte vi også sveiseområdet i 2017 før vi implementerte AGV-er. Dette for å sikre at menneskene, miljøet og tidspunktet var egnet til å innføre automatisert transport. Siden 2019 er komponenter brakt til sveiseverkstedet med en automatisert TAE500 tauetraktor, som kjører etter en fastsatt tidsplan. Resultatet er en jevnere flyt og tryggere arbeidsmiljø.
undefined-2

Før: Etter:
 • 2 manuelle skyvemasttrucker over 2 skift (2 førere)
 • Kun 1 pall per truck
 • Travelt område med flaskehalser og sikkerhetsrisikoer
 • 1 automatisk slepetog
 • 8 paller i gjennomsnitt per tog (2 lastbærere per tog) – 2 tog tilgjengelig for å bytte mellom fullt og tomt
 • Kontinuerlig sikker flyt av varer
 • Fleksibilitet ved å tilordne ansatte til verdiøkende oppgaver

Automatisert lagring eller forflytting av innkommende varer

Alle innkommende varer flyttes fra inngående område til en råvarebuffer før de transporteres til produksjon. Før ble dette håndtert av 6 manuelle skyvemasttrucker, som dekket rundt 5500 lokasjoner. For å takle den økende etterspørselen etter materiale med produksjonsutbyttet fra råvaren, måtte lagringen øke. Her valgte vi å la AGV-er overta arbeidet og flytte arbeiderne til andre områder, for eksempel depalleteringsstasjoner i innreiseområdet. Ved først å standardisere prosessen så mye som mulig, ble risikoen og kostnadene for automatiseringsprosjektet holdt på et minimum. Siden tidlig i 2020 har 10 automatiserte SAE-stablere tatt over i godsmottaksområdet. De henter pallene fra transportørbåndende og bringer dem til et lagerområde. Noen funksjoner som automatisk etikettskanning og ordrestart ble lagt til transportørsystemet for å sikre sikker transport av pallene.

22100_768x400_toyota mh

Før: Etter:
 • 6 manuelle skyvemasttrucker over 2 skift (12 førere)
 • Behov for økt gjennomstrømning
 • 10 automatiserte stablere
 • 1 manuell skyvemasttruck for å dekke det høye området
 • 1 manuell lastebil for ulike oppgaver
 • Kontinuerlig sikker flyt av varer
 • Tilordne operatører til andre oppgaver
 • Økt produktivitet

 

Fremtidige skritt
Toyota utvikler og bygger sine egne automatiserte kjøretøy. Ved å bruke våre egne utprøvde automatiserte løsninger på våre lager, har vi fordelen av å lære og gjøre kontinuerlige forbedringer.

Flere automatiseringstrinn er planlagt i årene som kommer, som flere automatiserte vogner ved siden av produksjonslinjene og automatiserte slepetog mellom lakkeringsverksted og montering. Fordelene er klare: trinn-for-trinn-automatisering gir deg muligheten til å lære og justere. Det vil også gi deg effektiviteten, reduksjonen i avfall og sikkerhetsnivået du trenger for å holde deg konkurransedyktig.

FINN UT MER OM STEG-FOR-STEG AUTOMATISERING

 

 

Populære artikler