Bedre truckøkonomi, del 3: Utnyttelsesgrad og produktivitet

Picture of Karim El-Kelish

Karim El-Kelish

Karim er Logistics Solutions Manager i Toyota Material Handling

1 minutt å lese

I_Site , Automasjon

Har du lest våre tidligere artikler om batteriovervåkning og reduksjon i skadekostnad? Dette er del 3 i den samme serien og denne gangen skal vi se nærmere på utnyttelsesgrad.

Selv trucker som ikke er i bruk vil ha vedlikeholdskostnader. Det er derfor viktig at du ikke har flere trucker enn du faktisk har bruk for. Visste du at en gjennomsnittlig truck har en utnyttelsesgrad på kun 35%? Det kan tyde på at det er mulig å produsere mer, eller det kan være et tegn på at man kan redusere antall maskiner i truckparken.

I_Site Explorer vil hjelpe deg med å optimalisere driften av din truckpark. Det kan du gjøre med hjelp av bruksdata som blir samlet opp av truckene og presentert på en forståelig måte i I_Site-portalen.

23285_768x400_toyota mh

Vet du hvor mye truckene blir brukt?

I_Site hjelper deg med å identifisere både flaskehalser og ubrukt kapasitet. Det kan du gjøre med hjelp av diagrammer som viser når maskinene er i bruk. Du kan også eksportere data til Excel hvis du ønsker et dypdykk i dataen. Dette gjør deg bedre rustet til å plassere rett maskin på rett plass, til rett tid. Videre så blir det enkelt å avgjøre om du har rett antall maskiner i flåten.

Hvordan er hverdagen til førerne?

Det er også fornuftig å sjekke hvor opptatt førerne er. Hver enkelt fører vil få sin personlige PIN-kode, eller adgangskort, som de kan starte truckene med. Det gjør det mulig å sjekke hvor opptatt førerne er, som igjen lar deg avgjøre om du må ansette flere folk. Slike analyser kan kun gjøres med et godt datagrunnlag, hvis ikke blir det gjetting.

Invester i smarte trucker fra Toyota Material Handling og du vil snart oppdage fordelene med et godt flåtestyringsverktøy. Med korrekt bruk vil totalkostnadene synke, sikkerheten på arbeidsplassen vil øke, og produktiviteten vil øke.

Les mer om I_Site her

Populære artikler