Hvordan redusere truckulykker på lageret?

Picture of Maren Frøseth

Maren Frøseth

Maren er digital markedsfører i Toyota Material Handling Norway.

3 minutter å lese

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av våre mest verdsatte prioriteringer, for våre egne ansatte og for våre kunder. I følge en Eurostat-studie var det høyeste antallet ikke-dødelige og dødelige arbeidsulykker i 2020 forårsaket av å miste kontrollen over maskiner, verktøy, transportmidler eller håndteringsutstyr. Hos Toyota Material Handling analyserer vi kontinuerlig de primære årsakene til sikkerhetsrelaterte problemer som gaffeltruckulykker, slik at vi kan iverksette mottiltak for å øke sikkerheten og produktiviteten i logistikkoperasjoner. Hva anses som den viktigste merverdien for en tryggere arbeidsplass? Nedenfor er noen løsninger som kan hjelpe deg med å redusere ulykker på arbeidsplassen din.

Hvorfor skjer det truckulykker?

Gaffeltruckulykker oppstår vanligvis på grunn av en kombinasjon av faktorer og ofte blir risikoen høyere ved rygging. En vesentlig årsak er førerfeil, noen ganger forårsaket av utilstrekkelig opplæring, men også av et travelt arbeidsmiljø hvor tretthet kan slå inn. Mangelfullt vedlikehold av gaffeltrucker kan også føre til ulykker. Samme for overbelastning eller feil lasting av materialer. Sist, men ikke minst, kan mangel på kommunikasjon mellom truckførere, fotgjengere og andre arbeidere føre til kollisjoner og ulykker.

Operator training TMHCZ - reach truck

Hvordan redusere truckulykker på et lager effektivt?

Flere nøkkelmålinger kan implementeres for å redusere gaffeltruckulykker i et lager:

 • Omfattende opplæringsprogrammer bør gis til alle truckførere, som dekker sikre driftsprosedyrer, riktige manøvreringsteknikker og lastekapasitetsgrenser. Regelmessige kurs og evalueringer kan bidra til å styrke førerens kunnskap og ferdigheter.
 • Utfør regelmessig risikoanalyse for å forhindre potensielle farer og planlegg forbedringer.
 • Utstyr gaffeltrucken din med sikkerhetsassistansesystemer, som reduserer risikoen for menneskelige feil, spesielt under lange og hektiske dager med arbeid i et travelt lager.
 • Det bør etableres tydelige og godt vedlikeholdte stier med utpekte soner for fotgjengere og gaffeltrucker, slik at risikoen for kollisjon minimeres.
 • Sikre sikker adskillelse av leveringssjåfører fra laste- og losseaktivitetene ved å la dem vente i et trygt område under (lossing) av lastebiler.
 • Regelmessig vedlikehold av gaffeltrucker og utstyr er avgjørende for å identifisere og håndtere potensielle farer umiddelbart.
 • Bruk av et flåtestyringsverktøy kan dramatisk øke sikkerheten på lageret ditt, og takle problemer ved første tegn.
 • Fremme og utvikle en sikkerhetskultur, oppmuntre til rapportering og ta opp bekymringer umiddelbart.

Traigo80_SEnS+_explanatory

Sette noen få sikkerhetsløsninger under lupen

 • Assistansesystemer montert på ditt materialhåndteringsutstyr
  Teknologi spiller en avgjørende rolle når det gjelder å forbedre sikkerheten i driften og redusere risikoen for ulykker, og skape et tryggere arbeidsmiljø for truckførere og ansatte. Imidlertid kan enkle løsninger som ekstra sikkerhetslys for å advare folk på lageret om truckens bevegelser allerede ha en stor positiv innvirkning. Som nevnt skaper rygging med gaffeltruck farlige situasjoner, så et hjelpesystem som SEnS+ kan virkelig hjelpe operatører med å redusere kollisjonsrisiko gjennom varslinger og lastebilkontroll.
   
 • Flåtestyringsdata for å gjøre faktabaserte forbedringer
   For å oppnå maksimal sikkerhet for din materialhåndteringsflåte, er det viktig å implementere kontrolltiltak, slik at kun sertifiserte og opplærte truckførere kan håndtere truckene. Det er også avgjørende å utføre kontroller før bruk for å sikre at truckene er trygge for drift. Overvåking av kjøreatferd hjelper til med å identifisere støtutsatte områder og muliggjør utvikling av en tryggere arbeidskultur. Ved å forstå hvilke førergrupper som betjener truckene etter beste praksis, kan du forbedre den generelle flåtesikkerheten ytterligere.

 • Truckføreropplæring for å skape en sikkerhetskultur
   Tatt i betraktning at arbeid med materialhåndtering fører til et miljø med høy risiko, er opplæring av truckførere avgjørende for å optimalisere sikkerheten og effektiviteten til driften. Når vi kjenner til viktigheten av opplæring i materialhåndtering, er vi i Toyota Material Handling, som har mer enn 25 års erfaring og med 97 opplæringsfasiliteter over hele Europa, sterkt forpliktet til å fremme og spre viktigheten av å skape og pleie en sikkerhetskultur på arbeidsplasser.

  I tillegg til å redusere skader på varer eller utstyr og begrense hendelser med fotgjengere eller arbeidere, forbedrer opplæring av truckførere motivasjonen, reduserer energiforbruket takket være forbedrede kjøreferdigheter, gir en viktig avkastning på investeringen og øker den totale produktiviteten.
  Fordi alle er like ansvarlige for å forbedre sikkerheten, tilbyr vi også sikkerhetsopplæring til ledere og overordnede, og støtter med kunderisikoanalyse på stedet for å oppdage forbedringsområder og tilby effektive løsninger.
  operator-training-3-2
  Når det gjelder sikkerhet, kan enhver forbedring, uansett hvor liten, utgjøre en forskjell. Å prioritere sikkerhet på arbeidsplassen er avgjørende for å fremme et sikkert arbeidsmiljø for dine ansatte. Samtidig forbedrer det også den totale produktiviteten og reduserer kostnader knyttet til sykefravær eller skader på varer og utstyr. Begynn i det små, tenk stort.

  Mer om truckføreropplæring

Populære artikler