I_Site Explorer - En integrert del av ditt systematiske arbeidsmiljø

Picture of Maren Frøseth

Maren Frøseth

Maren er digital markedsfører i Toyota Material Handling Norway.

3 minutter å lese

I_Site

TMHE_Banner_cost_saving_2

Det bør være viktig for alle bedrifter å ha kontroll over ulykker og hendelser, enten det er skader på trucker, skader på lasten eller skader på interiøret. Men hva er årsaken til disse hendelsene/skadene, hvilke trucker og operatører er involvert, og hva sier den siste servicerapporten? Med smarte trucker kan du få hjelp til å kontrollere din truckflåte, noe som igjen fører til å skape en tryggere og mer kostnadseffektiv virksomhet. Oppdag hvordan I_Site Explorer kan hjelpe deg med å få bedre kontroll.

Mindre kostnader

Feil bruk av trucker vil føre til ekstra kostnader. Skade forårsaket av trucker vil øke reparasjonskostnadene og føre til uønsket nedetid. I_Site Explorer hjelper deg å handle, ikke bare reaktivt, men også proaktivt.

Fra grunnleggende informasjon om din truckflåte til en fullstendig ytelsesoversikt. I_Site Explorer er et verktøy for å analysere online-data fra dine Toyota trucker. Du kan måle, analysere og og få maks ut av dine smarte trucker. I_Site Explorer hjelper deg med å spore støt takket være sensorer i truckene, og du kan trekke ut flere rapporter som hjelper deg å finne nyttig informasjon for å ta riktige tiltak.

I_Site Explorer gir deg en oversikt over registrerte støt, når de skjedde, hvor alvorlige de var, hvem som kjørte, og ved hvilken hastighet. Å forstå hva som forårsaket hendelsen kan hjelpe deg med å redusere alvorlige hendelser, kollisjoner og skader. Se på det som et verktøy for ditt systematiske arbeidsmiljø for å unngå alvorlige ulykker. 14336_I_Site explorer_T48

Analyse av støt

I rapportene som du kan trekke ut fra I_Site, kan du analysere forskjellige nivåer av støt; høye, middels og lave støt, for eksempel:

  • Lave støt kan skyldes ujevne gulv
  • Kollisjoner med varer eller interiør vil bli betraktet som middels alvorlige hendelser
  • Høye støt, for eksempel kollisjon med pallereoler, porter eller andre trucker, bør undersøkes.

Standardinnstillinger for de forskjellige støtnivåene (terskelverdiene) kan tilpasses.

I tilfelle et høyt støt kan du sette dine trucker i kryphastighet. Veilederen eller teamlederen mottar umiddelbart en melding via e-post eller en advarsel i mobilappen. Hendelsesrapporten kan skrives direkte i mobilappen. Maskinen vil bare kunne kjøre i full hastighet igjen etter å ha blitt tilbakestilt av autorisert personell. I_Site kan også se hvem som har låst opp maskinen fra kryphastighet og hvem som har skrevet hendelsesrapporten.

Analyser informasjonen før du tar passende tiltak

I_Site gir informasjon om hvor ofte hendelser skjer for hver maskin og sjåfør. Du kan til og med gruppere truckflåten din i forskjellige maskin- og sjåførgrupper. Dette er en god måte å forstå om hendelser er relatert til en bestemt gruppe trucker eller sjåfører. Det lar deg finne ut hvilken gruppe sjåfører som forårsaker flest støt og kan derfor trenge ekstra sjåføropplæring. Støt relatert til hver enkelt sjåfør kan også vises. Dette kan hjelpe deg med å forstå hvilken sjåføropplæring som trengs. For eksempel kan du se om gaflene var hevet på tidspunktet for kollisjonen eller hvilken hastighet trucken hadde på tidspunktet for kollisjonen. Basert på denne informasjonen kan du bedre anslå nivået på sjåføropplæring som kreves.

Det kan også være en indikasjon på at området der gruppen jobber ikke er tilstrekkelig trygt eller at teamet har for mye å gjøre. Endringer i arbeidsplassens utforming kan være et godt tiltak for å hindre ulykker og beskytte omkringliggende interiør. Med posisjoneringstjenesten i I_Site kan du overvåke koordinatene der støt skjer. Informasjon om hvor alvorlige støtene er og hvilke maskiner og sjåfører som var involvert, er også tilgjengelig.

I_Site overvåker effekttrender og rapporterer om hvilke dager som er mest hektisk. Basert på denne informasjonen kan du ta tiltak i tråd med dette, for å redusere arbeidsbelastningen under travle dager, med mål om å skape et tryggere arbeidsmiljø.

13437_768x400_toyota mh

Minimer støt for å øke sikkerheten og redusere skadene

Ved å bruke 10 minutter om dagen til å jobbe med effekthåndtering for å finne ut hvor kollisjoner eller andre hendelser skjer, kan du finne ut av årsaken, kommunisere med sjåførene dine for å gjøre dem oppmerksomme på dette, og sette opp relevante KPI-er for å redusere antallet hendelser og sikte mot null kollisjoner og skadekostnader. Du kan også bestille sjåføropplæring, planlegge arbeidstider, gjøre utformingsendringer, osv.

I tillegg oppfordrer kontroll før bruk funksjonen til at trucksjåførene dine utfører en tilpasset sikkerhetskontroll før trucken brukes. Sikkerhetskontrollen bidrar til å forhindre hendelser relatert til eksisterende maskinproblemer og for å unngå ekstra vedlikeholdskostnader.

Til slutt, ved å bruke noen minutter hver dag på å analysere I_Site-data vil du skape et tryggere arbeidsmiljø. I_Site Explorer kan hjelpe deg med å redusere risikoen for skader og få mindre skadekostnader som et resultat.

 

Populære artikler