Skal du måle driftstimer eller effektive timer på leietrucken?

Picture of Knut Nilssen

Knut Nilssen

Knut Nilssen er Rental and Used Manager i Toyota Material Handling Norway.

1 minutt å lese

Leie

Timetelleren på en truck er et viktig instrument. Både leie- og servicepriser baseres på antall timer trucken brukes. Også serviceintervallene og garantitiden (ved kjøp) baseres på antall driftstimer. Det er derfor viktig at du vet akkurat hva timetelleren viser.

De forskjellige timetellerne

 • Nøkkeltimer – når tenningen står på, uansett om maskinen brukes eller ikke
 • Effektive timer – når minst en av truckens motorer er i gang
 • Drivmotortimer – når trucken er i bevegelses
 • Løftemotortimer – når trucken løfter
 • Ettergangstimer – når timetelleren er innstilt til å telle videre en viss tid etter at tenningen er slått av

Det er ingen industristandard som definerer hvilken av disse typene timer som skal måles, men FEM, den europeiske bransjeorganisasjonen for materialhåndtering, jobber med en anbefaling for hvordan timer skal måles.

The Toyota Way

Hos oss i Toyota Material Handling er leiekontrakten og serviceintervallene basert på effektive timer for elektriske trucker. Det er den tiden minst en av truckenes motorer faktisk går. Den totale tiden for alle motorer blir ikke lagt sammen, men hvis to motorer kjører samtidig, telles de bare én gang.

Les mer om The Toyota Way

Vet du hvilke timer måleren på din truck viser og hva det betyr for dine kostnader?

Leverandører som bruker ettergangstimer som beregningsgrunnlag, kan øke kostnadene for service og utleie av trucker betydelig. En undersøkelse gjort ved universitetet i Duisburg, Tyskland, viste at en ordreplukker som målte ettergangstimer registrerte nesten dobbelt så mange timer som en tilsvarende truck som målte effektive timer. På samme måte vil en driftstimemåling basert på nøkkeltimer gi deg unødvendige høye kostnader, og det samme dersom leiekontrakten er basert på driv- og løftemotortimer slått sammen. Det lønner seg derfor å ha oversikt over hva truckens timemåler måler, slik at du ikke betaler for mye og ikke betaler for tiden trucken ikke brukes.

Toyota Material Handling baserer leiekontrakten på effektive timer for elektriske trucker.

Hvorfor er det bedre å basere prisen på effektive timer i stedet for nøkkeltimer?

 • Leieprisen skal være så forutsigbar som mulig
 • Trucken slites bare når den jobber, ikke når tenningen står på
 • Mer effektiv serviceplanlegging ettersom det baseres på når trucken slites
 • Vanskelig å forutsi nøkkeltid da det avhenger av hvordan føreren jobber
 • Kunden betaler for det man bruker, og ingenting mer
 • Tydelighet om hva som driver kostnader for kunden
 • Mer ærlig for begge parter å rapportere effektive timer

 

Last ned "Fordeler med å leie truck"

 

Populære artikler